Protester

Skrevet 14 september 2018 16:42

Eventuelle protester må leveres skriftlig til hovedsekretariatet i hallen innen 30 minutter etter kampslutt. Protestgebyret er kr 500, dette vil bli tilbakebetalt dersom protesten tas til følge. Protesten vil behandlet av en jury bestående av


  • Pål Berg
  • Nils Kristoffersen
  • Anita Holan
  • Arnstein Gloppen


Protestene vil behandles så raskt det er praktisk mulig

Neste nyhet:

Skrevet 02 mai 2018 16:14
Les mer

Kommentarer