Protester

Skrevet 14 september 2018 16:42

Eventuelle protester må leveres skriftlig til hovedsekretariatet i hallen innen 30 minutter etter kampslutt. Protestgebyret er kr 500, dette vil bli tilbakebetalt dersom protesten tas til følge. Protesten vil behandlet av en jury bestående av


  • Pål Berg
  • Nils Kristoffersen
  • Anita Holan
  • Arnstein Gloppen


Protestene vil behandles så raskt det er praktisk mulig

Neste nyhet: Kampoppsettet klart!

Skrevet 27 august 2018 06:59
Kampoppsettet er nå publisert se det på websiden (www.barumopen.cups.nu) eller i appen. Dersom dere ser noe som åpenbart er feil - eller ikke er mulig å få til - i oppsettet, må dere gi oss beskjed. Men - årets oppsett har vært det mest krevende noensinne å få til å gå opp - med et rekordstort antall lag og kamper, og spill i flere haller enn noen gang før. Det som ikke fremgår av oppsettene n... Les mer

Kommentarer