NB! Update 7.august

Skrevet 07 august 2020 11:48

Det er mange som venter spent på Bærum Open – godt over 1500 spillere har sett frem til årets turnering, men situasjonen rundt Covid 19 har skapt mye usikkerhet. Når stadig flere idretts- og kulturarrangementer har måttet avlyse, er det naturlig at ingen føler seg helt sikre.

Vi som arrangerer Bærum Open har hele tiden håpet og trodd på at turneringen kan avvikles som tidligere, og vi har gledet oss til å se basketballvenner fra fjern og nær, men myndighetene siste beslutning (4.august) har gjort det umulig å vite sikkert at samtlige påmeldte kan være med i år:

«Regjeringen åpner for at det igjen kan spilles kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser. NIF gjør oppmerksom på at idrettskrets i dette tilfellet skal forstås som det offentliges regionale fylkesgrenser»

Vi har vært i dialog med NBBF og forstår dette slik at det pr i dag ikke er anledning for tilreisende lag å delta i Bærum Open. Vi har fått mange henvendelser om dette fra deltagende lag, og forstår godt at en avklaring er nødvendig. Vi er svært lei oss for at beslutningen blir at årets turnering må begrenses til deltagelse for lag i region Øst.

– Påmeldte lag fra andre regioner kan følgelig ikke være med i Bærum Open 2020. Lagene/klubbene det gjelder vil bli tatt ut av systemet, og vil umiddelbart få refundert deltageravgiften dersom den allerede er betalt, og lag som allerede har bestilt og betalt transport kan søke utleggene refundert fra reiseselskapene.

– Det er løpende dialog mellom NBBF, NIF og myndigheter for å avklare hvorvidt begrensningene er å forstå som «fylke» eller idrettenes «regioner›. Vi håper og tror at man lander på det siste, og vil inntil videre operere med en turnering for alle påmeldte lag fra region Øst.

– Vi har også besluttet at det ikke vil bli tilbudt transport mellom spillesteder og evt hotell i år. Vi klarer kort og godt ikke å desinfisere/kvalitetssikre samtlige biler etter hver tur gjennom helgen.

– Dersom det viser seg at myndighetene lemper på kravene og tillater spille på tvers av regioner vil vi selvfølgelig åpne for ny påmelding fra lag i andre regioner i klasser der det er ledig plass.

Vi avventer eventuelle nye beskjeder fra det offentlige, og begynner arbeidet med kampoppsett tidlig i september.

Neste nyhet: Dommere velkommen!

Skrevet 09 mars 2020 16:12
Ingenting er endret fra i fjor, snarere tvert imot. Vi trenger dommere til Bærum Open, og vi kommer til å trenge mange. Dere som melder interesse tidlig, får også godtgjort en bonus hvis dere er disponible hele turneringen. Send en mail til barum.basket@gmail.com hvis du vil være med på laget! Les mer

Kommentarer